Penafian

Blog azlanvai.com merupakan blog peribadi penulis. Kandungan di dalam blog ini adalah bersifat peribadi. Pandangan dan pendapat dalam blog ini mewakili penulis sendiri dan bukan institusi atau organisasi serta individu lain. Segala artikel di dalam blog ini adalah hakmilik penulis kecuali dinyatakan dengan jelas.

azlanvai.com merupakan blogsite bebas dan terbuka. Ia adalah hasil usaha persendirian semata-mata untuk perkongsian maklumat dan juga untuk membangunkan sumber pengetahuan rujukan orang ramai. Dengan ini, dimaklumkan bahawa sebarang maklumat dipaparkan dalam azlanvai.com tidak semestinya telah dinilaikan kesahihannya oleh golongan profesional dalam sebarang bidang yang berkaitan untuk ketepatan dan kesahan maklumat.

Ini tidaklah bermakna anda tidak akan menemui sebarang maklumat tepat di azlanvai.com kerana kebanyakan daripada kandungan kami dikemaskinikan dari semasa ke semasa. Namun begitu, azlanvai.com tidak dapat menjamin sebarang kesahihan maklumat di sini. Kandungan sesuatu rencana mungkin telah disunting, dirosakkan atau ditukar oleh seseorang yang mungkin berpendapat lain dalam bidang berkenaan. Untuk maklumat anda, kebanyakan daripada blogsite dan bahan rujukan lain juga mempunyai penafian seperti di atas.

Tiada struktur penilaian yang formal

Kami sentiasa berusaha untuk memilih dan memastikan versi entri yang dipaparkan adalah yang terbaik. Oleh itu, kesemua informasi yang dibaca di sini adalah tanpa sebarang jaminan untuk apa-apa tujuan dan sebagainya. Kanduangan entri yang telah dikategorikan sebagai telah dinilai atau dipilih sebagai Entri Pilihan juga mungkin telah ditukar atau disunting sebelum anda membacanya.

Tiada sesiapa pun daripada para penyumbang, penaja, penyelia atau sesiapa sahaja yang berkaitan dengan azlanvai.com boleh dipersalahkan dengan sebarang ralat maklumat atau unsur fitnah dalam kandungan informasi yang dipaparkan atau dipautkan ke tapak web luar.

Tiada kontrak; lesen terhad

Sila pastikan anda memahami bahawa maklumat di sini disediakan secara percuma, bebas dan tanpa sebarang ikatan, perjanjian atau persetujuan antara anda dengan pemilik tapak web ini dan pengguna-penggunanya, pemilik-pemilik pelayan di mana ia disimpan, para penyumbang individu azlanvai.com, pentadbir projek, sysops atau sesiapa sahaja yang berkaitan dengan azlanvai.com dan projek-projek berkembarnya untuk menerima sebarang tuntutan daripada anda secara langsung. Anda hanya diizinkan lesen terhad untuk membuat salinan sebarang bahan daripada tapak web ini; kebenaran ini tidak menjadikannya atau bermaksud kontrak mahupun kontrak penambahan liabiliti kepada pihak azlanvai.com atau sebarang agen-agennya, ahli-ahlinya, pengurusannya dan pengguna-pengguna lainnya.

Tiada sebarang perjanjian atau persefahaman antara anda dan azlanvai.com wujud untuk sebarang penggunaan atau perubahan informasi tertaklul dalam Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Unported License (CC-BY-SA) dan GNU Free Documentation License (GFDL); mahupun sesiapa yang berkaitan dengan azlanvai.com bertanggungjawab untuk mengubah, menyunting atau memadamkan sebarang informasi yang anda mungkin tulis atau paparkan dalam azlanvai.com atau projek-projek berkaitan dengannya.

Tanda dagangan

Mana-mana tanda dagangan, tanda perkhidmatan, tanda kolektif, hak reka bentuk atau hak-hak yang disertakan dan dinyatakan dalam artikel blogsite azlanvai.com merupakan hak milik pemilik masing-masing. Penggunaan bahan tersebut di sini tidak bermakna anda boleh menggunakannya untuk kegunaan lain atau untuk penyebaran informasi seperti yang dinyatakan oleh penulis artikel azlanvai.com tersebut di bawah skema perlesenan CC-BY-SA dan GFDL. Melainkan jika dinyatakan, azlanvai.com dan laman-laman lain tidak berkaitan atau disahkan berhubung kait dengan mana-mana pemegang hak tersebut. azlanvai.com tidak mampu memberi sebarang hak penggunaan mana-mana bahan yang dilindungi. Penggunaan bahan tersebut adalah di bawah tanggungan dan risiko anda.

Hak personaliti

azlanvai.com mungkin mengandungi bahan yang menggambarkan seseorang yang masih hidup atau meninggal dunia. Penggunaan imej-imej ini, dalam bidang kuasa tertentu, dihalang oleh undang-undang hak personaliti yang bebas daripada hak cipta bahan tersebut. Sebelum menggunakan bahan jenis ini, sila pastikan anda mempunyai hak untuk menggunakannya dalam bidang kuasa undang-undang. Anda bertanggungjawab untuk memastikan hak personaliti seseorang tidak dicabuli.

Bidang kuasa dan kesahan kandungan

Penerbitan informasi yang dijumpai dalam azlanvai.com mungkin dianggap salah di sisi undang-undang di negara atau bidang kusas di mana anda membaca informasi ini. Pangkalan data azlanvai.com disimpan dalam pelayan di Petaling Jaya, Malaysia dan diselenggara mengikut peruntukan dalam undang-undang dinyatakan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. azlanvai.com tidak menggalakkan pelanggaran mana-mana undang-undang dan tidak bertanggungjawab untuk sebarang pelanggaran undang-undang yang berlaku seandainya anda menghubungkan domain ini atau menggunakan, mengeluarkan semula, atau menerbitkan maklumat yang terkandung di sini.Pemilik azlanvai.com tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat yang diperolehi daripada blog ini.

Bahasa penulisan entri

Entri – entri yang ditulis di dalam azlanvai.com adalah dalam Bahasa Melayu. Namun tidak dapat dijanjikan struktur dan susunan bahasa yang digunakan adalah formal dan tidak bercampur-aduk dengan bahasa lain.

Walaubagaimanapun, azlanvai.com sentiasa mempunyai inspirasi dan komitmen bagi memastikan setiap entri yang tersedia disini sentiasa dapat ditentusahkan dan tidak berat sebelah. Penulis di azlanvai.com sentiasa memastikan perkara terpenting tersebut dapat direalisasikan sebagai harapan dan sokongan untuk memperoleh suatu bentuk blogsite bebas berkualiti, berkredibiliti dan berketrampilan.

 

Terima kasih